Hosted Antivirus | IT Complete

Hosted Antivirus

Vi ser till att organisationen har antivirusskydd installerat på samtliga enheter och som dessutom övervakas och ses till att det alltid fungerar.

Vi hjälper dig hela vägen till en säker IT-miljö

Efter samtal med er presenterar vi en anpassad lösning för ditt företag samt prisförslag

Hosted Antivirus

Varför Hosted Antivirus?

På många organisationer har vi märkt att de ofta inte har något antivirusskydd, de har olika antivirusskydd på sina enheter och ingen vet om det är uppdaterat eller fungerar. Därför har vi antivirus som tjänst, där vi ser till att organisationen har antivirusskydd installerat på samtliga enheter och som dessutom övervakas och ses till att det fungerar.