joomla statistics

Test

Hosted Antivirus

Har datorerna i din organisation ett bra system för skydd och kontroll?

Alla arbetsstationer, bärbara datorer och servrar behöver ett effektivt skydd mot skadlig kod och andra hot.
Alla företag har säkerhetshål och potentiella läckage av kritisk information genom okontrollerade bärbara enheter och anslutningar till osäkra nätverk. Detta för att inte ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder, eller bara för att de inte uppfyller företagets faktiska behov. Allt detta skyddar ni er emot med IT-Complete Hosted Antivirus.
Antivirus i molnet innebär även att ni inte behöver sköta om egna antivirus servrar, era servrar och datorer uppdateras och rapporterar sin status direkt mot våra servrar på internet.

IT-Complete Hosted Antivirus bygger på Panda Cloud Office Protection vi har valt Panda eftersom Panda är en av dom ledande antivirus leverantörerna på marknaden.
Hosted Antivirus
Varför Panda Cloud Office Protection?

  • Proaktivt skydd mot skadlig kod för datorer, laptops och servrar
  • Minimala kostnader: Inga initiala investeringarna, inget underhåll av hårdvara och mjukvara
  • Ej resurskrävande
  • Automatiska och transparanta uppdateringar
  • Enkelt att använda, lätt att underhålla
  • Webbaserad administration var som helst, när som helst

IT-Complete Stockholm AB
Skarpövägen 12
132 38 Saltsjö-Boo

Kontakta oss gärna på:

08-520 011 00